Transformers 4 Age of Extinction ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส 4 (2014)

เนื้อเรื่องย่อ Transformers Age of Extinction ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส 4 เริ่มต้นหลังจากสงครามครั้งใหญ่ที่ทำให้เมืองพังพินาศ แต่โลกก็อยู่รอดปลอดภัย ในขณะที่มนุษย์ชาติเริ่มฟื้นตัว ก็มีวายร้ายกลุ่มหนึ่งเผยตัวออกมาพยายามจะควบคุมกระแสประวัติศาสตร์… ขณะที่ศัตรูทรงพลังจากโบราณกาลก็ทำให้โลกต้องเผชิญหน้ากับหายนะอีกครั้ง

(Visited 257 times, 1 visits today)

You might be interested in