The Christmas Chronicles ผจญภัยพิทักษ์คริสต์มาส

The Christmas Chronicles ผจญภัยพิทักษ์คริสต์มาส เรื่องราวของสองพี่น้อง Kate และ Teddy Pierce ที่พวกเขาทั้งสองตั้งใจจะถ่ายวีดีโอซานต้า แต่แล้วเรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้เจอซานต้าจริงๆและทำให้รถเลื่อนของซานต้าพังแถมถุงของขวัญก็หายไปอีก เพื่อที่จะกอบกู้คริสต์มาสให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง พวกเขาจึงต้องร่วมมือกัน

(Visited 28 times, 1 visits today)

You might be interested in