Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ (2017)

เนื้อเรื่องย่อ Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ สร้างจากการ์ตูนไซไฟระดับนานาชาติ เรื่องราวการปฏิบัติการในเซ็คชั่น 9 ของไซบอร์กสาว เพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมและกลุ่มหัวรุนแรง โดยต้องเผชิญกับศัตรูที่มีเป้าหมายขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไซเบอร์ของฮันกา โรโบติค

(Visited 191 times, 1 visits today)

You might be interested in