A Courtesan with Flowered Skin (2014) เกอิชาซากุระ

เนื้อเรื่องย่อ A Courtesan with Flowered Skin อาซากิริเป็นเกอิชาที่กำลังจะเป็นอิสระ อาซากิริไปเที่ยวกับยัตสึเกอิชารุ่นน้องแล้วบังเอิญหกล้มได้ฮันจิโรมาช่วยไว้ อาซากิริออกมาตามหาปื่นปักผมเจอฮันจิโร ฮันจิโรอาสาซ่อมปิ่นให้ ทั้งคู่นัดมาเจอกันแต่อาซากิริเห็นฮันจิโรกับผู้หญิงคนอื่น ต่อมาฮาซากิริถูกคนที่เปิดบริสุทธิ์จ้างดันไปเจอฮันจิโร อาซากิริถูกบังคับให้มีเซ็กส์ต่อหน้าฮันจิโรจนสลบไป

(Visited 701 times, 1 visits today)

You might be interested in